Sušení

  • Otevřete dvířka a vložte prádlo
  • Zavřete dvířka
  • Nastavte požadovanou teplotu podle druhu prádla
  • Vložte mince, žetony nebo jejich kombinaci
  • Spusťte START, na displeji se objeví nastavený čas sušení.
  • Během sušicího cyklu lze sušičku kdykoliv otevřít a zkontrolovat stav prádla.
  • Pokud budete chtít dobu sušení prodloužit, lze tak učinit vhozením další mince nebo žetonu PŘED dokončením sušení. Pokud budete dvířka otvírat během sušení, mějte na paměti, že doba sušení stále běží, tak se příliš nezdržujte.
  • Ukončení cyklu sušení oznámí zvukový signál a displej s nápisem DOOR
  • Vyjměte prádlo a nechejte dvířka otevřená